අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

05
අප්‍රේ2019
වකුගඩු රෝගය මාධ්‍ය සහ අපි..

වකුගඩු රෝගය මාධ්‍ය සහ අපි..

  වකුගඩු රෝගය මාධ්‍ය සහ අපි...මැයෙන් 2019.04.02...

19
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය ථේරවාදී ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් ලෙස...

26
පෙබ2019
'නිසල සුරක්ෂා' පදනම මඟින් සිදුකල අධ්‍යාපනික උපකරණ බෙදා දීමේ වැඩසටහන..

'නිසල සුරක්ෂා' පදනම මඟින් සිදුකල අධ්‍යාපනික උපකරණ බෙදා දීමේ වැඩසටහන..

'නිසල සුරක්ෂා' පදනම මඟින් මහලකොටුව සිරිසුමන විහාරවාසි...

30
ජන2019

නොච්චියාගම නගරය තුල දුම්වැටි අළෙවිය තහනම් කිරීමේ වැඩසටහන

මතින් තොර රටක් බිහි කිරීමේ උදාර පරමාර්ථය...

Scroll To Top