අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

22
පෙබ2021
 ඉඩම් කච්චේරිය...

ඉඩම් කච්චේරිය...

ඉඩම් හිමිකමක් නොමැති අය සදහා හිමිකම් පත්‍ර...

04
පෙබ2021
රුක් රෝපණ වැඩසටහන..

රුක් රෝපණ වැඩසටහන..

73 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව...

04
පෙබ2021
සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම..

සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම..

  නොච්චියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 2021 වර්ෂයේ...

03
පෙබ2021
කොරෝනා මෙහෙයුම් කමිටුව..

කොරෝනා මෙහෙයුම් කමිටුව..

කොට්ඨාශය තුල ඇති වී තිබෙන අවදානම් තත්ත්වය...

Scroll To Top