මතින් තොර රටක් බිහි කිරීමේ උදාර පරමාර්ථය ඉටු කර ගැනීම සඳහා ශක්තියක් වෙමින් 2019 ජනවාරි මස පලමු වන දින සිට නොච්චියාගම නගරය තුළ දුම්වැටි අළෙවිය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමීමට නොච්චියාගම නගරයේ වෙළද සංගමය විසින් ඒකමතිකව තීරණය කර ඇති බව එහි සභාපති වරයා විසින් ප්‍රකාශ කර සිටින ලදී. එ් සඳහා නොච්චියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය සභාවේ හා රාජ්‍ය ආයතන වලද සහය ලබා ගනිමින් නව වසරේ පලමු වන දින සමාරම්භය සනිටුහන් කරන ලදී.

News & Events

05
Apr2019
වකුගඩු රෝගය මාධ්‍ය සහ අපි..

වකුගඩු රෝගය මාධ්‍ය සහ අපි..

  වකුගඩු රෝගය මාධ්‍ය සහ අපි...මැයෙන් 2019.04.02...

19
Mar2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය ථේරවාදී ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් ලෙස...

Scroll To Top